• Svenska
    • Norskt Bokmål
    • Engelska

World Mental Health Day 

10 oktober, 2018 Nyheter

Idag är det World Mental Health Day.

Visste du hälften av alla med psykisk ohälsa drabbas redan i tidig tonår?

Psykisk ohälsa leder ofta till sömnproblem och drabbar personer i alla olika åldrar. Ett Kedjetäcke kan hjälpa dig med både oro, ångest och sömnproblem.