• Svenska
    • Norskt Bokmål
    • Engelska

Verktyg för att mäta sömnvanor – finns nu att ladda ner

21 augusti, 2018 Nyheter

Nu finns detta verktyg för nedladdning, ligger under fliken Verktyg-Ladda ner,

ISI (BastienValliéres & Morin, 2001) är ett självskattningsformulär som avser att mäta hur patienten/brukaren upplevt sina sömnvanor de senaste två veckorna.

Svaren anges på en femgradig Likertskala från 0 till 4, där 0 står för ”inte allas” och 4 står för ”väldigt mycket”. Mätningen görs lämpligtvis under två veckor innan utprovning av Kedjetäcke och två veckor med kedjetäcke. Syftet med formuläret är att snabbt få fram ett mått på besvärsgrad av sömnsvårigheter.

 

 Totalsumman kan vara från 0 till 28 poäng. Höga poäng indikerar svårare sömnsvårigheter. Poäng mellan 0 till 7 indikerar att personen sannolikt inte har signifikanta sömnsvårigheter. Poäng från 8 till 14 är under gränsvärdet för sömnstörningar men indikerar att personen har vissa problem med sömnen. Poäng från15 till 21 indikerar en medelsvår sömnstörning som är kliniskt signifikant. Poäng mellan 22 till 28 indikerar svåra och kliniskt signifikanta sömnsvårigheter. Den viktigaste enskilda gränsen är 14 poäng som anses skilja mellan signifikanta och icke-signifikanta sömnsvårigheter.