• Svenska
    • Norskt Bokmål
    • Engelska

Varmt att sova med Kedjetäcke®?

23 maj, 2019 Nyheter

Nej, vi har testat! Vi har genomfört ett test av Kedjetäckes isolationsförmåga, dvs hur varmt täcket är. Resultatet visar att Kedjetäcke motsvarar ett svalt standardtäcke. Mer om testet och resultatet hittar du här.