• Svenska
    • Norskt Bokmål
    • Engelska

Tyngdtäcke för patienter på Palliativvårdavdelning

28 november, 2019 Nyheter

Ida Malmström, leg sjukgymnast och Sarah Jönsson, leg arbetsterapeut gjorde sommaren 2019 en studie på tyngdtäcken för patienter på palliativvårdavdelning. Studien visade på goda resultat för patienterna vid användning av Kedjetäcke®. Läs mer om studien via länken nedan.

Tyngdtäcke vid sömnsvårigheter Poster PROJEKT final