• Svenska
    • Norskt Bokmål
    • Engelska

Så här funkar våra tyngdprodukter

Våra produkter bygger på vår egen patenterade lösning med insydda kedjor i längsgående kanaler, som formar täcke, filt och väst tätt intill kroppen och ger ett jämnt behagligt omslutande tryck. Produkterna hjälper kroppen att själv slappna av och komma till ro genom yttre stimulans.

Tyngden, trycket och den omslutande effekten i våra produkter är viktiga komponenter för att slappna av och komma till ro. Den ger en omslutande känsla, ungefär som en kram, vilket i sin tur skapar trygghet och lugn.

När du får en bättre kroppsuppfattning av tyngden och spänningsnivån minskar i kroppen så får du en bättre andning och ett ökat lugn. Effekten blir att du kan slappna av, komma ner i varv och får bättre kvalitet på din sömn.

 

Vanliga frågor och svar

Intresserad av forskning och vetenskapliga studier? Läs mer

Hur används våra produkter?

Tyngdtäcken och tyngdfiltar

Våra täcken och våra filtar har en 2 i 1-funktion, en kedjesida och en vadderad sida. Vilken sida du väljer att vända mot kroppen är individuellt. Med kedjorna vända mot kroppen får du en större taktil stimulering. Den mer kännbara beröringen från täcket har i vissa fall en mer lugnande effekt. Man får prova sig fram till vilken sida som känns bäst. Att lägga täcket eller filten över axlarna och låta det forma sig efter kroppen ger ett skönt lugn när man vilar under dagen. Den smidiga storleken gör även att du kan vika täcket/filten dubbel om du önskar mer vikt någonstans på kroppen. Kedjetäcket är tillverkat för att vara så svalt som möjligt. Önskas mer värme, går det bra att kombinera med ett vanligt täcke.

Tyngdväst

Med västens hjälp får du samma lugnande och fokuserande effekt, i en bärbar form, som våra täcken och filtar. Västen ska användas så nära kroppen som möjligt och kan med fördel användas med en tröja eller jacka utanpå. För smidighet och för att bevara rörlighet är inga kedjor placerade över axlar och skulderblad. Den omslutande effekten anpassas genom att justera remmarna runt kroppen. Västen och den avtagbara tyngdkragen kan användas ihop eller var för sig.

Tyngdkrage

Somna® Tyngdkrage är en dagprodukt som hjälper till att sänka spänning i kropp och axlar. Den är ergonomiskt utformad för att ge ett jämnt och stabilt tryck. Genom att gå ut över bröstet och ner mellan skulderbladen applicerar den tryck på muskulaturen och man får en skön omslutande känsla. Den går att använda både vid stillasittande aktivitet och i rörelse. Kragen bidrar till en bättre hållning, vilket främjar cirkulationen och balansen i kroppen.

Tyngdprodukter som hjälpmedel

För att få hjälpmedel för kognitivt stöd, dit tyngdprodukter klassas, behöver man komma till någon som kan skriva ut det, en förskrivare, som oftast är en arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut. Riktlinjerna kring detta är olika beroende på var man bor i Sverige men man kan börja med att ta kontakt med till exempel en vårdcentral eller barn och ungdomsmottagning.. Finns det inte någon arbetsterapeut där, blir man hänvisad vidare.

När man träffar den som förskriver hjälpmedlet görs först en behovsbedömning. Förskrivaren tar reda på hur de nedsatta funktionerna påverkar situationer i vardagen. Bedömningen visar om man har en kognitiv nedsättning och om man kan bli hjälpt av ett hjälpmedel.

För förskrivare och andra yrkesverksamma

Sensory Integration (SI)

1968 började D. Jean Ayres kalla sin teori för Sensory Integration (SI). Teorin handlar om att vi hela tiden får information från vår omgivning via våra receptorer, som tar emot information från sinnena och skickar till hjärnan. Receptorer kan liknas vid budbärare. I hjärnan tolkas, bearbetas och organiseras informationen från sinnena. Detta sker genom kopplingar mellan nervceller. Man kan likna det vid att budbärarna samlas och diskuterar med varandra. Informationen kommer från våra välkända sinnen: lukt, smak, syn och hörsel men också från tre mer grundläggande men mindre kända sinnen: taktila, proprioceptiva och vestibulära.

För alla personer fungerar tolkningen av sinnesintryck olika. En del kan uppleva sinnesintrycken väldigt starkt och kan t.ex. vara känsliga för ljud och höra ljud som andra inte hör. En del kan uppleva sinnesintrycken svagt och kan t.ex. gå ut på vintern i linne utan att frysa.

De flesta personer har ett filter som gör att de kan stänga ute sinnesintryck som inte ger någon nödvändig information. Det gör att de t.ex. kan stänga ute bakgrundsljud. En del personer har inte något sådant filter utan tar in alla sinnesintryck hela tiden. Personer som  tar in och bearbetar alla sinnesintryck blir tröttare än de personer som kan stänga ute sinnesintryck.

De som har ett väl fungerande system tänker inte på det, men för dem där det inte fungerar kan det ställa till det ordentligt. Det kostar mycket onödig energi att hela tiden efterfråga information från kroppen. Att röra på sig konstant (koppla på det vestibulära sinnet), att tugga och bita ihop hårt (koppla på det proprioceptiva sinnet) etc.

Våra tyngdprodukter kompenserar och hjälper detta systemet med återkoppling från de olika grundläggande sinnena. Personen i fråga slipper då att konstant efterfråga information från sina sinnen och sparar på så sätt energi som istället kan användas till att kunna fokusera på en uppgift.