• Svenska
    • Norskt Bokmål
    • Engelska

Projekt Lugna Rummet 2011-2014

28 september, 2017

Under 2011-2014 genomfördes en studie inom den psykiatriska heldygnsvården av ett sinnesstimulerande avslappningsrum. Studien, som går under namnet ”Lugna rummet”, undersökte effekterna av ett avslappningsrum där det fanns ett antal sensoriska hjälpmedel. Rummet arrangerades vanligtvis inne på avdelningarna och utrustades med en avslappningsfåtölj, en fototapet med skogsmotiv, en ljusdimmer, avslappningsmusik, ljud från naturen, ett bolltäcke, ett kedjetäcke och doftlappar. På så sätt fanns stimuli för syn, hörsel, känsel och lukt. Deltagarna fick själva välja om och hur länge de ville besöka sinnesrummet och vilka sinnesstimuli de ville använda sig av.

I studien deltog sammanlagt tio vårdavdelningar från olika kliniker inom Stockholms läns landsting. Deltagarna representerade ett antal olika diagnosgrupper och led exempelvis av ångest, stress och tvångssyndrom. Deltagarna fick skatta sitt välbefinnande före och efter besöket i lugna rummet och hela 84 procent upplevde ett ökat välbefinnande efteråt.

Ett av de sensoriska hjälpmedel som patienterna utnyttjade mest i lugna rummet var ett så kallat kedjetäcke. Kedjetäcket som användes i de olika sinnesstimulerande rummen vägde 8kg. Ett Kedjetäcke är ett tyngdtäcke som får dess tyngd genom kedjor som är placerade i längsgående kanaler. Täcket har en kedjesida och en vadderad sida, med kedjesidan vänd mot kroppen får användaren än större taktil stimulering. Tyngden och trycket från täcket sätter igång kroppens produktion av oxcytocin som verkar lugnande och avslappnande. Omslutningen ökar kroppsuppfattningen vilket många kan ha svårt med då man känner oro och ångest.

Medvetenheten om kroppens gränser i kombination med oxytocinet gav ofta en ångestdämpande effekt hos deltagarna. Tyngden och kedjornas oregelbundna tryck mot kroppen upplevdes av många deltagare som behagligt och lugnande. Många beskrev en känsla av trygghet och att bli omhållen. Kedjetäcket gjorde också att det blev lättare att somna och sova gott. En patient i studien säger: ”Jag älskade kedjetäcket, det hjälper verkligen.” En annan patient berättar: ”… jag älskar kedjetäcket, hjälpte mig att sova lugnt, tack.”

Kedjetäcket var även användbart på klinikerna utanför lugna rummet, för att hantera akuta situationer och förhindra tvångsåtgärder.

Kedjetäcket är ett kognitivt hjälpmedel som är en värdefull icke-farmakologisk behandlingsmetod. I de flesta delar av Sverige har arbetsterapeuter och fysioterapeuter, inom vissa områden, möjlighet att förskriva tyngdtäcken som hjälpmedel.

I studien konstateras att det är viktigt att patienter som upplevt god effekt av kedjetäcket får ett täcke förskrivet till sig för hemmabruk.

Björkdahl, A. (2015). Projekt Lugna rummet 2011–2014, Slutrapport. (Centrum för psykiatriforskning, Stockholms läns sjukvårdsområde, Stockholm).

2015-12-11

Hela studien i PDF-format