• Svenska
    • Norskt Bokmål
    • Engelska

Positive Effects of a Weighted Blanket on Insomnia

7 februari, 2018

Ny vetenskaplig studie publicerad i Journal of Sleep Medicine & Disorders påvisar goda resultat vid användning av Kedjetäcket® hos personer med sömnproblem.

Nedan följer en översatt sammanfattning av studien; Ackerley R, Badre G, Olausson H (2015) Positive Effects of a Weighted Blanket on Insomnia. J Sleep Med Disord 2(3): 1022. Presentation av studien kommer att ske vid The World Sleep Congress of the World Sleep Federation, i Istanbul under 31 oktober – 3 november 2015.

Sömnsvårigheter (Insomnia) är ett vanligt problem i dagens samhälle som kan ha en negativ inverkan på både det mentala, fysiska och sociala välmåendet. Det finns därför ett behov av enkla och effektiva lösningar för att öka sömnkvaliteten. Då tyngdtäcken har visat sig ha en lugnande och välgörande effekt på flera kliniska tillstånd, både hos yngre och äldre, ansågs det intressant att göra en studie kring effek-terna vid användning av tyngdtäcken hos personer som lider av insomnia.

I studien har Kedjetäckets® effekter studerats hos 31 försökspersoner (FP) (11 män och 20 kvinnor) som lider av insomnia. För att uppskatta graden av insomnia samt eventuell trött- och dåsighet dagtid hos FP användes de välkända skattningsskalorna Insomnia Severity Index (ISI) och Epworth Sleepiness Scale (ESS).

FP följdes under fyra veckor, där de den första veckan sov som vanligt, medan de under vecka två och tre sov med ett Kedjetäcke® på 6, 8 eller 10 kg. Den sista veckan sov de igen som vanligt utan Kedjetäcket®.

I studien gjordes både objektiva och subjektiva mätningar. Objektiva mätningar gjordes under hela pe-rioden (fyra veckor) dels genom att alla FP bar en aktigraf; en typ av aktivitetsklocka, som kontinuerligt, dag och natt, mätte deras aktivitet samt sömnkvalitet. Vidare gjordes objektiva mätningar även genom metoden polysomnografi (PSG). Första veckan (sovande utan Kedjetäcket®) och i slutet av den tredje veckan (sovande med Kedjetäcket®) registrerades deras nattsömn med PSG. Mätningen av PSG innebar att FP sov som vanligt hemma i sin säng och genom elektroder fixerade på kroppen, registrerades och mättes flera variabler samtidigt såsom hjärn- och hjärtaktivitet, muskelaktivitet, andning, syrehalt i blo-det samt ögonrörelser. Slutligen registrerades och analyserades kroppsliga rörelser även på ett särskilt sätt genom användning av en Sensorpad; en mjuk platta placerad i sängen.

Även de subjektiva mätningarna gjordes hela testperioden. Under de fyra veckorna skrev samtliga FP en sömndagbok där de genom en Visual Analog Scale (VAS) skattade sin sömnkvalitet. De besvarade även dagligen ett frågeformulär där mätning gjordes genom en skattning på Karolinska Sleepiness Scale (KSS) kring hur utvilade FP var vid uppvaknandet samt deras upplevelse av välbefinnande och trötthet dagtid. Vid avslutning av dessa fyra veckor besvarade FP också frågor angående deras upplevelse av att sova med och utan Kedjetäcket®. FP skattade även Kedjetäckets® övriga egenskaper såsom värme, vikt och komfort.

De subjektiva resultaten visade att deltagarna tyckte om att sova med Kedjetäcket®. De upplevde att det var lättare att komma till ro för att sova och att de fick en bättre sömn. De upplevde också att det kände sig mer utvilade på morgonen.

Objektivt sett fann studien att sömnperiodens tid ökade samt att rörelserna under sömnen minskade för deltagarna när de sov med Kedjetäcket®. Sammanfattningsvis fann forskarna (både objektivt och subjektivt sett) att deltagarna kunde sova lugnare när de använde Kedjetäcket®.

Ett Kedjetäcke® kan, i många fall, hjälpa till vid insomnia, kanske inte bara genom sin vikt utan ock-så genom den taktila stimulering som dess två-i-ett funktion ger. Det kan vara en kompletterande ej läkemedelsrelaterad behandlingsmetod som kan användas för att förbättra sömnkvaliteten.

Resultaten visar signifikanta skillnader mellan mätningarna med Kedjetäcke® och utan, avseende Aktivitetsklockan. A) Sömnperiodens tid ökade. B) Rörelserna minskade under tiden deltagaren låg i sin säng. C) Rörelserna minskade signifikant under nattsömnen.

Sammanfattningsvis fann forskarna (både objektivt och subjektivt sett) att deltagarna kunde sova lugnare när de använde Kedjetäcket®.

Ett Kedjetäcke® kan, i många fall, hjälpa till vid insomnia, kanske inte bara genom sin vikt utan ock-så genom den taktila stimulering som dess två-i-ett funktion ger. Det kan vara en kompletterande ej läkemedelsrelaterad behandlingsmetod som kan användas för att förbättra sömnkvaliteten.

2015-10-12