• Svenska
    • Norskt Bokmål
    • Engelska

Physiological Effects of Deep Touch Pressure on Anxiety Alleviation: The Weighted Blanket Approach

7 februari, 2018

Physiological Effects of Deep Touch Pressure on Anxiety Alleviation: The Weighted Blanket Approach

Chen et al. 2012. Journal of Medical and Biological Engineering, 33(5): 463-470

Användningen av djuptryckstryck (DTP) har föreslagits för att ge positiva effekter på ångest och oro. Tyngdtäcken används inom sensorisk modulering som DTP-intervention.

Studien genomförde en kvantitativ analys och utför fysiologiska mätningar, inklusive elektrodermal aktivitet och hjärtfrekvensvariation, för att förstå moduleringen av det autonoma nervsystemet (ANS) och orkesteringen av sympatiska (SNS) och parasympatiska nervsystemet (PsNS) vid användning av tyngdtäcken i dental-miljö.

Studien ger stöd för att användandet av tyngdtäcke (deep touch pressure, DTP) har en lugnande effekt på försökspersoner som är föremål för tandläkarundersökning, en situation där oro och stress ofta inträder. Studien visar att den parasympatiska delen av (det autonoma) nervsystemet aktiveras av nyttjande av tyngdtäcke för DTP. Förenklat kan det sägas att para-sympatiska nervsystemet vanligen aktiveras när kroppen är i vila, och inte upplever högre grad av stress.