• Svenska
    • Norskt Bokmål
    • Engelska

Kvinna 55 år med borderline, panikångest, självskadebeteende och ätstörning

28 september, 2017

Kvinna 55 år med borderline, panikångest, självskadebeteende och ätstörning. Sover väldigt oroligt när hon väl somnat och har mycket ångest. Får prova ett kedjetäcke 6 kg och sover mycket bättre med kort insomningstid och kan också dämpa sin ångest samt minska sitt självskadebeteende.