• Svenska
    • Norskt Bokmål
    • Engelska

Evaluating the Safety and Effectiveness of the Weighted Blanket with Adults During an Inpatient Mental Health Hospitalization

7 februari, 2018

Evaluating the Safety and Effectiveness of the Weighted Blanket with Adults During an Inpatient Mental Health Hospitalization

Champagne, T., Mullen, B., Dickson., D & Krishnamurty, S. (2015). Occupational Therapy in Mental Health, 31:3, 211-233

Ett tyngdtäcke är en terapeutisk metod som används vid vila, sömn och för att minska ångest och oro.

Syftet med studien var att undersöka säkerheten och effekten vid användning av ett 14 kilos tyngdtäcke på 30 vuxna deltagare under deras vistelse på en sluten psykiatrisk avdelning. Säkerheten mättes genom blodtryck, puls och pulsoximeter, med och utan tyngdtäcket. Effektiviteten för minskad ångest mättes genom The State Trait Anxiety Inventory-10 (STAI-10), en självskattningsskala för ångest 0-10 och Elektrodermal aktivitet (EDA).

Resultatet för säkerheten visar att tyngdtäcket inte har någon negativ inverkan på blodcirkulationen hos de 30 deltagarna. STAI-10 påvisar att 60% av deltagarna blev hjälpta av tyngdtäcket och självskattningsskalan 0-10 visar att 66,7% fick minskad ångest med tyngdtäcket