• Svenska
    • Norskt Bokmål
    • Engelska

Pressmeddelande: Tyngdprodukter ökade elevernas koncentration

4 december, 2017 Nyheter

Tyngdprodukterna från Somna har en positiv inverkan på både prestations- och koncentrationsförmågan. Den upplevelsen delas av de elever och lärare som deltog i ett pilotprojekt som har genomförts på Sannarpsgymnasiet i Halmstad.

 

Bakgrunden till pilotprojektet är att många elever upplever skolmiljön som stökig vilket gör det svårt för dem att koncentrera sig på sina arbetsuppgifter. Under den månad som projektet pågick fick de 25 eleverna prova ett antal olika tyngdprodukter från Somna. Två gånger om dagen gjorde de skattningar på hur de mådde och resultatet visar att eleverna upplevde att koncentrationen skärptes och prestationsförmågan ökade vid användning av produkterna.

 

”Fler skolor borde prova tyngdprodukter”

”Det blev mycket lugnare i klassrummet vilket skapade studiero för eleverna. Jag blev positivt överraskad av effekten och kan verkligen rekommendera fler skolor att prova tyngdprodukterna som ett led i att skapa en bättre studiemiljö”, säger Åsa Jörsmar Skogås som är skolsköterska på Sannarpsgymnasiet.

Kollegan Ingrid Andersson som är leg. Arbetsterapeut på Sannarpsgymnasiet instämmer. ”Det finns inga biverkningar, bara positiva effekter av att använda tyngdprodukter. Att ett indviduellt hjälpmedel dessutom har så positiv effekt på en hel grupp blev en positiv överraskning för mig”, säger hon.

 

Brist på studiero vanligt problem i skolorna

Att bristen på studiero i skolan är ett generellt problem kan flera av varandra oberoende rapporter visa. Många elever upplever att det saknas arbetsro i klassrummet och många uppger även att de kan ha svårt att somna på kvällarna.

”Allt fler känner sig stressade i vardagen, inte minst våra skolungdomar. Vetenskapliga studier visar att tyngdprodukter har en lugnande inverkan på de som upplever stress och oro. Genom att minska på stressen ökar elevens möjligheter till inlärning. Det kan göra stor skillnad för många unga människor och deras studieresultat”, säger Catarina Engström som är fysioterapeut på Somna.


Ingrid Andersson, leg. Arbetsterapeut och Åsa Jörsmar Skogås, skolsköterska, Sannarpsgymnasiet.


Produkterna eleverna hade tillgång till under projektet.

 

» Läs resultatet av pilotprojektet här

» Pressmeddelandet i PDF-format

Kontakt för mer information:

Catarina Engström
Leg. Fysioterapeut
0739-86 42 26
catarina@somna.se

 

Fakta tyngdprodukter:

Tyngdprodukter, som exempelvis tyngdtäcken, har under många år och med gott resultat använts som åtgärd vid sömnstörning. Segmentet tyngdprodukter har därefter utvecklats till att även inkludera produkter med huvudsakligt syfte att ge effekt under dagtid. Användandet av tyngdprodukter frisätter en rad kroppsegna hormoner som verkar ångestdämpande och ger en känsla av kontroll och välbefinnande.

Om Somna AB

Somna är ett svenskt företag som utvecklar, tillverkar och distribuerar kognitiva hjälpmedel för användning inom sjukvård, psykiatri och friskvård. Somnas egen patenterade innovation Kedjetäcket dämpar bland annat ångest, oro och stress och handtillverkas i Sverige för högsta kvalitet.  Täckets funktion är baserat på vetenskapliga studier om tyngdens och tryckets lugnande inverkan. Somna är ledande inom sitt område i Skandinavien och genom satsningar på nya marknader i och utanför Europa fortsätter företaget sin starka tillväxt.