• Svenska
    • Norskt Bokmål
    • Engelska

Pressmaterial

Vi på Somna är övertygade om att en bra dag börjar med en god natts sömn. Här hittar du information om oss, våra produkter och hur de hjälper människor att komma till ro, sova och behålla lugnet hela dagen.

Om Somna

Somna är ett svenskt företag som utvecklar, tillverkar och distribuerar kognitiva hjälpmedel för användning inom sjukvård, psykiatri och friskvård. Somnas egen patenterade innovation Kedjetäcke® dämpar bland annat ångest, oro och stress, och bidrar till en bättre sömn för många. Våra produkter handtillverkas i Sverige för högsta kvalitet. Täckets funktion är baserat på vetenskapliga studier om tyngdens och tryckets lugnande inverkan. Somna är ledande inom sitt område i Skandinavien och genom satsningar på nya marknader i och utanför Europa fortsätter företaget sin starka tillväxt.

Våra produkter

Somnas tyngdprodukter har en unik, patenterad lösning som bygger på ljudlösa kedjor av stål, som är insydda i längsgående kanaler. I sortimentet finns produkter för både dag och natt, som tyngdtäcken, tyngdfiltar, tyngdvästar och tyngdkragar. Lösningen med de insydda kedjorna finns i samtliga produkter, och formar täcke, filt och väst tätt intill kroppen och en omslutande effekt. Tyngden och trycket bidrar till en ökad kroppsuppfattning, vilket upplevs som lugnande.

Såhär fungerar Kedjetäcket och andra tyngdprodukter

Våra produkter bygger på Somnas patenterade lösning med insydda kedjor i längsgående kanaler, som formar täcke, filt och väst tätt intill kroppen och ger ett behagligt omslutande tryck.

  • Produkterna hjälper kroppen att själv slappna av och komma till ro genom yttre stimulans.
  • Tyngden, trycket och den omslutande effekten bidrar till en ökad kroppsuppfattning och upplevs lugnande.
  • När du får en ökad kroppsuppfattning minskar spänningsnivån i kroppen vilket ger en bättre andning och ett ökat lugn.
  • Effekten blir att du kan slappna av, komma ner i varv och får bättre kvalitet på din sömn.

Vem kan använda tyngdprodukter?

Somnas tyngdprodukter är uppskattade hjälpmedel som underlättar vardagen för personer med kognitiva nedsättningar. Produkterna har även visat sig ha en god effekt på många som lider av stress, oro och sömnsvårigheter, oavsett anledning, och kan fungera som ett komplement till sömnmedicin och terapi.

Historik

Somna grundades 2008 av en svensk entreprenör med ett förflutet inom produktutveckling av hjälpmedel i över 30 år. Idén till produkten kom då han själv led av stress och sömnproblem och sökte nya vägar för att komma tillrätta med detta. Efter att tidigare kommit i kontakt med fenomenet tyngdtäcke fanns en grundidé som kunde förädlas vidare. Efter en rad tester med olika varianter av tyngder föll slutligen valet på kedjor som gav en följsam och omslutande effekt. Därmed var Kedjetäcket® fött. Kedjetäcket med de längsgående kedjorna patenterades redan från start och har därefter följts av ett sortiment olika dag- och nattprodukter.