• Svenska
    • Norskt Bokmål
    • Engelska

Ny studie om Kedjetäckets positiva effekter!

17 december, 2019 Nyheter

En studie gjord på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge visar på mycket goda resultat av användandet av Kedjetäcke®. Deltagarna i studien var patienter med sömnsvårigheter i kombination med affektiva tillstånd och ADHD. Insomningstiden (genomsnittstiden) för deltagarna gick från 70 minuter till 30 minuter samt flertalet andra sömnrelaterade förbättringar. Uppföljning ett år senare visar att det goda resultatet hållit i sig.

Läs hela studien här!