• nb
  • sv
  • en
  • de
  • fr

Tyngedprodukter som hjelpemiddel

I Sverige er disse hjelpemidlene som regel gratis, men andre land kan ha forskjellige retningslinjer for finansiering av slike hjelpemidler. Alt etter land skjer finansieringen blant annet via det nasjonale helsesystemet, forsikringsselskap, hjelpeorganisasjoner eller den enkelte personen selv.

 

Som regel er det lege, arbeidsterapeut eller fysioterapeut som rekvirerer hjelpemiddelet dersom du har fått innvilget søknad om finansiering. Ut fra situasjonen din anbefaler vi deg eller din behandler å vurdere behovet for et tyngdehjelpemiddel ved hjelp av nedenstående verktøy.

 

Ved spørsmål om hvordan du lettest kan få hjelp i ditt land, vennligst ta kontakt med oss på info@somna.com eller med en av våre distributører.

For forskrivere og annet helsepersonell

 

Sensory Integration (SI)

I 1968 begynte dr. Jean Ayres å kalle teorien hun hadde utviklet for sanseintegrasjon (Sensory Integration – SI) Teorien handler om at vi hele tiden får informasjon fra omgivelsene våre via reseptorer som tar imot informasjon fra sansene og sender denne videre til hjernen. Reseptorer kan sammenlignes med budbringere. Hjernen tolker, bearbeider og organiserer informasjonen fra sansene. Dette skjer via koblinger mellom nerveceller. Det blir som om budbringerne møtes og diskuterer med hverandre. Informasjonen kommer fra de velkjente sansene våre: lukt, smak, syn og hørsel, men også fra tre mer grunnleggende, men mindre kjente sanser: taktil (berøringssans), proprioseptiv (muskel-leddsans) og vestibulær (likevektssans).

 

Tolkning av sanseinntrykk fungerer ikke likt hos alle personer. Noen opplever sanseinntrykk ekstra sterkt og kan f.eks. være sensitive for lyd og høre lyder som andre ikke hører. Andre kan oppleve sanseinntrykk svakt og kan f.eks. gå ut om vinteren i undertrøye uten å fryse.

 

De fleste har et filter som gjør at de kan stenge ute sanseinntrykk som ikke gir nødvendig informasjon. Det gjør at de f.eks. kan stenge ute bakgrunnslyd. Noen personer har ikke et slikt filter, men tar inn alle sanseinntrykk hele tiden. Personer som tar inn og bearbeider alle sanseinntrykk blir trettere enn de som kan stenge sanseinntrykk ute.

 

De som har et velfungerende system tenker ikke på det, men for dem som ikke har det, kan det skape store problemer. Det koster mye unødig energi å hele tiden etterspørre informasjon fra kroppen. Å bevege seg konstant (koble på den vestibulære sansen), å tygge og bite tennene hardt sammen (koble på den proprioseptive sansen) osv.

 

Våre tyngdeprodukter kompenserer og hjelper dette systemet med tilbakemelding fra de ulike grunnleggende sansene. Den aktuelle personen slipper da å konstant etterspørre informasjon fra sansene sine og sparer på den måten energi som i stedet kan brukes til å fokusere på én oppgave.

TIPS & VERKTØY

Tips før utprøving

 • Søvndagbok
 • Utprøvingsprotokoll: dag og natt
 • Utprøvingsmiljø: minimere sanseinntrykk fra lys, lyd og bevegelse i rommet
 • Personen skal ligge slik han eller hun pleier, på siden, ryggen eller magen.
 • Begynn å legge på dynen fra føttene og oppover.
 • Prøv begge sidene av dynen, start med den vatterte siden inn mot kroppen.
 • Noen har behov for å dosere bruken, mens andre kan sove hele natten fra starten av. Det kan ta opptil 2 uker før man har vent seg til de gode effektene av dynen.
 • Generelt kan man si at jo større plager, jo tyngre dyne, mens kroppsstørrelse har ingenting å si når man velger vekt.