• Svenska
    • Norskt Bokmål
    • Engelska

Kedjetäcke® med i SVTs populära program Fråga Doktorn!

7 maj, 2019 I press

Doktor Karin Granberg rekommenderar tyngdtäcke som ett mycket bra hjälpmedel utan biverkningar vid sömnsvårigheter. Det fungerar faktiskt och dessutom är det biverkningsfritt. Det är riktigt bra”.

Se inslaget här!