• Svenska
  • Norskt Bokmål
  • Engelska

Tyngdprodukter som hjälpmedel

För att få hjälpmedel för kognitivt stöd, dit tyngdprodukter klassas, behöver man komma till någon som kan skriva ut det, en förskrivare, som oftast är en arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut. Riktlinjerna kring detta är olika beroende på var man bor i Sverige men man kan börja med att ta kontakt med till exempel en vårdcentral eller barn och ungdomsmottagning.. Finns det inte någon arbetsterapeut där, blir man hänvisad vidare.

När man träffar den som förskriver hjälpmedlet görs först en behovsbedömning. Förskrivaren tar reda på hur de nedsatta funktionerna påverkar situationer i vardagen. Bedömningen visar om man har en kognitiv nedsättning och om man kan bli hjälpt av ett hjälpmedel.

För förskrivare och andra yrkesverksamma

Sensory Integration (SI)

1968 började D. Jean Ayres kalla sin teori för Sensory Integration (SI). Teorin handlar om att vi hela tiden får information från vår omgivning via våra receptorer, som tar emot information från sinnena och skickar till hjärnan. Receptorer kan liknas vid budbärare. I hjärnan tolkas, bearbetas och organiseras informationen från sinnena. Detta sker genom kopplingar mellan nervceller. Man kan likna det vid att budbärarna samlas och diskuterar med varandra. Informationen kommer från våra välkända sinnen: lukt, smak, syn och hörsel men också från tre mer grundläggande men mindre kända sinnen: taktila, proprioceptiva och vestibulära.

För alla personer fungerar tolkningen av sinnesintryck olika. En del kan uppleva sinnesintrycken väldigt starkt och kan t.ex. vara känsliga för ljud och höra ljud som andra inte hör. En del kan uppleva sinnesintrycken svagt och kan t.ex. gå ut på vintern i linne utan att frysa.

De flesta personer har ett filter som gör att de kan stänga ute sinnesintryck som inte ger någon nödvändig information. Det gör att de t.ex. kan stänga ute bakgrundsljud. En del personer har inte något sådant filter utan tar in alla sinnesintryck hela tiden. Personer som  tar in och bearbetar alla sinnesintryck blir tröttare än de personer som kan stänga ute sinnesintryck.

De som har ett väl fungerande system tänker inte på det, men för dem där det inte fungerar kan det ställa till det ordentligt. Det kostar mycket onödig energi att hela tiden efterfråga information från kroppen. Att röra på sig konstant (koppla på det vestibulära sinnet), att tugga och bita ihop hårt (koppla på det proprioceptiva sinnet) etc.

Våra tyngdprodukter kompenserar och hjälper detta systemet med återkoppling från de olika grundläggande sinnena. Personen i fråga slipper då att konstant efterfråga information från sina sinnen och sparar på så sätt energi som istället kan användas till att kunna fokusera på en uppgift.

Tips och verktyg

Tips inför utprovning

 • Sömndagbok
 • Utprovningsprotokoll: dag och natt
 • Utprovningsmiljö: minimera sinnesintryck från ljus, ljud och rörelse i rummet
 • Personen ska ligga så som den brukar, på sida, rygg eller mage
 • Börja lägga på täcket nerifrån fötterna och uppåt
 • Prova båda sidorna av täcket, börja med den vadderade sidan mot kroppen
 • Vissa behöver dosera användandet och vissa kan sova hela natten från början. Det kan ta upp emot 2 veckor innan man vant sig vid täckets goda effekter.
 • Generellt kan man säga att ju mer besvär ju tyngre täcke, individuellt, men det har inget med kroppsstorlek att göra när man väljer vikt.