• Svenska
    • Norskt Bokmål
    • Engelska

Psykiska (O)Hälsa – Samhällets barn &Unga, Stockholm

Publicerat 14 januari, 2020

Psykisk O-hälsa Samhällets barn & unga är en konferens som helt och fullt fokuserar på barn och unga som har eller riskerar att drabbas av problem till följd av psykisk ohälsa. Läs mer om konferensen här.

Somnas produkter kan göra skillnad för den som drabbats av psykisk ohälsa. Besök oss gärna i vår monter  där du själv får testa våra produkter och veta mer om dess egenskaper och effekter.