• sv
    • en
    • de
    • nb

Somna AB har blivit ISO-certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Av wallmanderco | 30 augusti, 2017

Somna AB blev den 28 juli 2017 certifierade enligt kvalitetsledningssystem ISO 9001:2015 och miljöledningssystem enl ISO 14001:2015 av AAA Certification AB.

Certifieringen är en kvittens på det miljö- & kvalitetsarbete Somna bedriver och det säkerställer att våra processer och arbetssätt är av god kvalitet.

Att Somna sedan längre tid arbetar processorienterat och att miljö- & kvalitetsarbetet är en integrerad del av företagets verksamhetsstyrning har underlättat arbetet med certifieringen.